STarší knihy

Starší knihy

I starší knihy si zaslouží své místo na slunci. Umístili jsme je na piedestalu, resp. podestě s točitým schodištěm.

1. Knihy přenecháme novému čtenáři za 50 Kč. Čtenář si ji může ponechat nebo nám ji po přečtení vrátit, kdy dostane zpět 40 Kč.

2. Knihy budeme vykupovat za 10 Kč (je potřeba se předem informovat o volných kapacitách vyhrazeného místa pro tyto knihy, zároveň si vyhrazujeme právo, které knihy přijmeme a které ne).

3.  POMÁHEJTE S NÁMI.Kdo nám knihy daruje a nebude si chtít vzít peníze za výkup, pošleme z každé prodané knihy 10,- Kč na dobročinné účely: Konto bariéry a Zdravotní klaun. Tím budou starší knihy přinášet další užitek. Pomáhat potřebným a obveselovat malé děti v nemocnicích.

4. Stav a pohyby těchto peněz budeme pravidelně zveřejňovat nejen na stránkách, ale i na prodejně. CHCEME S VÁMI POMÁHAT.

© Copyright KNIHOMIL